Om oss

Sylte og Malme Ungdomslag (SMUL) ble stiftet i 1910.

Laget har i dag en del faste aktiviteter i bygda, som basar, påskedans, julegrantening med julemesse og juledans på 4. juledag. I det siste har vi også hatt fokus på aktiviteter for barna og karneval vil nok bli en årlig happening.

Jubileumsbok
I 2010, 100 år etter stiftelsen, ble det avholdt jubileumsfeiring samt ugivelse av en jubileumsbok med historien til laget, huset og aktivitetene gjennom 100 år. Boken kan kjøpes av Sylte og Malme Ungdomslag på våre arrangementer, eventuelt ved å ta kontakt med oss.

Boken kan du nå få for kr 200,- pr stk.