Bygdahuset og historie

Bygdahuset Vonheim eies og driftes av Sylte og Malme Ungdomslag.

Huset ble bygget på dugnad og sto ferdig i oktober 2004, nøyaktig ett år etter at det gamle huset, Vonheim, ble brent ned kontrollert av brannvesenet.

Mer informasjon og litt av historien til huset kommer senere.

For utfyllende informasjon og hele historien, kjøp vår jubileumsbok til kun kr 200!