Medlemskap

For å melde deg inn i Sylte og Malme Ungdomslag gjør du følgende:

2. Overfør kontigent til kontonummer 4100 20 16425 eller vipps beløpet og skriv navn og fødselsår til 620204

3. Merk betalingen med navn og fødselsår, evt send epost til post@smul.no
4. Ved familiemedlemskap på epost sendes med navn på medlemmer.

Medlem, voksen: kr 300,-

Familiemedlemskap: 600-